รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมกิจการ หอพัก สกสค.

เยี่ยมชมกิจการ สกสค. S__13141810 S__13141807 S__13141809

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 29 มิ.ย. 2559 นี้