มอบเงินค่าจัดการศพ รายนางเตือนใจ รัตนมุง

มอบเงินค่าจัดการศพ นางเตือนใจ  รัตนมุง  วันที่ 14 สิงหาคม 2559

ณ วัดชาวเหนือ  อำเภอมอบงาน อ.เตือนใจดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี