ประชุมลดภาระหนี้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

42902 42900 42901

ร่วมรับฟังแนวทางการลดภาระหนี้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา   (ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)