ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.รบ.2

นายอาทิตย์  จำปาถิ่น  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี

ได้ร่วมการประชุม พร้อมบรรยายการดำเนินงานของสำนักงาน สกสค. จังหวัดราชบุรี ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.รบ. 2 ณ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ  สพป.รบ.2  (11/ม.ค./2560)

114 113 112