นำร่างข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤตครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

 

S__3473431 S__3473764

วันนี้ 21 มีนาคม 2560 นำร่างข้อตกลงแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤตครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญราชบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและพิจารณาดำเนินการ