นายกพบครู สพฐ.

anigif

หน่วยงานการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และคณะครูในจังหวัดราชบุรี กว่า 1,500 คน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องชาเลนเจอร์ 1 อิมแพค เมืองทองธานี  ผ่าน Vedioconference  และ  ETV รายการ  ”นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู” ” คืนความสุขให้ครู คืนครูให้นักเรียน ”  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในเวลา  14.00น.-16.00 น.  ณ ห้องประชุม โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นางณิทฐา  แสวงทอง  มาพบปะพูดคุยกับคณะครูในเวลา 13.30 น. ก่อนการถ่ายทอดสด และร่วมชมการถ่ายทอดสด  กับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดราชบุรี ดร.รังสรรค์  อ้วนวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี,นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี,นายสมชาย  รองเหลือ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8