งานเกษียณ สพป.รบ.2 15/09/59

ผู้อำนวยการสำนักงา น สกสค .จังหวัดราชบุรี  ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรทางการศึกษาS__3744037 S__3744040 14291813_1295115667167991_175496009850456178_n S__3743996 S__3744029 S__3744030 S__3744032