คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ลงนามถวายพระพรในหลวง5 ลงนามถวายพระพรในหลวง1 ลงนามถวายพระพรในหลวง2 ลงนามถวายพระพรในหลวง3 ลงนามถวายพระพรในหลวง4