กิจกรรมมอบทุนมูลนิธีทวี บุณยเกตุ ณ งานวันครู 16 มกราคม 2561

 

DSCF1069

ด้วย มูลนิธีทวี บุณยเกตุ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยื่นคำขอ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดราชบุรี  ได้แก่ นางสาววรรณรดา  มาขำ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม