การอบรมสารสนเทศ 25 พ.ค. 2559

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม โดยท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณตลาดโคยกี๊ราชบุรี ๒๐๐ ปี ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา อ.เมือง จ.ราชบุรี กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการภูมิปัญญา วิถีชีวิตของ ๘ ชาติพันธุ์ อาหารพื้นบ้านพื้นถิ่น ศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้า อาหารอร่อยมากมายภายในงาน

 

13282575_876895972440168_1091457550_o