การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

สำนักงาน สกสค.จังหวัดภาคกลาง จัดประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมซันธารา เวลเบส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา

โดยมีท่านธนพร สมศรี รองเลขาธิการ สกสค.ให้เกียรติมาเป็นประธาน

ประชุม จนท. 1  ประชุม จนท. 2

ประชุม จนท. 3